Videos

Builtronics

 

Green Climber LV 1400 Dominator

 

Green climber LV500 Pro & LV 500

 

Green Climber & Bucket

 

Green Climber F23

 

Green Climber LV800

 

Green Climber LV 500 Pro & LV 600 Plus

 

Pocket Lift

 

Green Climber LV400 Pro

 

Green Climber LV 500 Pro

 

Green Climber LV 400 Pro

 

Mähen Schwaden und Aufsammeln

 

Green Climber LV 600 Plus

 

Green Climber LV 1400 Dominator

 

Green Climber LV 600

 

Green Climber LV300 Pro and LV400 Pro

 

Green Climber LV300 Pro

 

Mähvorgang in drei Schritten

 

Schneefräse

 

Green Climber LV 600

 

Pistenfahrzeug Schnee

 

Pistenfahrzeug Schnee

 

Pistenfahrzeug Schnee

 

Builtronics
Route d'Onnens 46
1740 Neyruz

Office: +41 (0) 26 411 33 85
info@builtronics.ch